Ace Försäkringar

Vad ingår i barnförsäkringen hos Ace Försäkringar?

Det finns många anledningar att teckna ACE BarnTrygg Aktiv. ACE Group är ett av världens största försäkringsbolag med cirka 10 000 anställda över hela världen. ACE BarnTrygg Aktiv innebär skydd för en rad olika situationer som kan uppstå. Framförallt ingår ersättning för sjukhusvistelse (300 kr/dygn), vård i hemmet (mellan 125 och 250 kr/dygn), vid cancerdiagnos (250 000 kr) eller tandskador (10 000 kr), för medicinsk invaliditet (500 000 kr), kosmetisk operation (100 000 kr) samt vid händelse av förälders dödsfall (100 000 kr).

Varför bör jag teckna denna barnförsäkring?

ACE BarnTrygg Aktiv ger skydd för barn upp till 18 år, dygnet runt och oavsett var ni befinner er i världen. ACE BarnTrygg Aktiv gäller även oavsett om barnet är i skolan, på förskolan eller fritids samt både inomhus och utomhus. Även om man tecknat en liknande försäkring ger ACE BarnTrygg Aktiv ersättning. En fördel med denna försäkring är att den gäller alla barn och att den ej kräver någon traditionell hälsodeklaration.

ACE BarnTrygg Aktiv

Fördelar med denna barnförsäkring

ACE BarnTrygg Aktiv kostar endast 75 kr per månad eller 120 kr per månad om försäkringen tecknas för två eller fler barn i familjen. En begränsning är att du som tecknar ACE BarnTrygg Aktiv måste vara vårdnadshavare för barnet eller barnen för att försäkringen ska gälla. Detta innebär exempelvis att mor- eller farföräldrar (undantag om dessa av någon anledning skulle vara vårdnadshavare) inte kan teckna ACE BarnTrygg Aktiv åt sina barnbarn.

Begränsningar med barnförsäkringen

Det kan vara värt att notera att tandskador som uppstått vid tuggning eller bitning ej ersätts inom ramen för ACE BarnTrygg Aktiv. Vidare ingår ej ersättning om olycksfallsskadan bland annat uppkommit vid utövning av professionell sport eller så kallade riskfyllda sporter (kampsport, undervattenssport, vissa vintersporter etc.), har samband med sjukdom eller smitta eller om cancertypen är hudcancer (undantag invasiv malignt som ersätts).