SalusAnsvar Barnförsäkring

Vad ingår i denna barnförsäkring?

SalusAnsvar erbjuder dig att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring, KOMBI Barn, som ger ersättning både vid sjukdom och olycksfall, exempelvis vid funktionsnedsättning. Vid nedsatt arbetsförmåga får ditt barn ersättning per månad ända upp till det fyller 65 år. Försäkringen gäller dygnet runt och kan tecknas upp tills barnet fyller 18 år. KOMBI Barn från SalusAnsvar gäller upp till 25 års ålder och efter detta kan försäkringen fortsätta gälla som sjuk- och olycksfallsförsäkringen KOMBI Vuxen utan att en ny hälsoprövning krävs.

I barnförsäkringen från SalusAnsvar ingår, förutom det ovan nämnda, ersättning för medicinsk invaliditet, vårdkostnadsbidrag, ersättning för sveda och värk, vanprydande ärr, akutersättning, ersättning vid sjukhusvistelse, vid kritisk sjukdom eller olycka, krisstöd dygnet runt, krisförsäkring, läke- och resekostnader samt ersättning vid tandskador. Du får även ersättning för merkostnader, för personliga tillhörigheter som skadas vid olycka, rehabiliteringskostnader samt ersättning vid dödsfall.

Därför bör du teckna denna barnförsäkring

Fördelarna med barnförsäkringen hos SalusAnsvar är flera. Bland annat ingår en tilläggsersättning vid minst 25 % invaliditet och uppåt. I KOMBI Barn ingår även ett så kallat hälsoombud som hjälper ditt barn tillbaka till skola eller arbete efter sjukdom/olycka.

Inom Norden betalar du heller ingen självrisk för skador eller olyckor som inträffar. Du väljer själv vilket försäkringsbelopp du önskar; 10, 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp. Beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer hos SalusAnsvar varierar graden av ersättning du får vid nedsatt funktions- och arbetsförmåga. Dessutom är barnförsäkringen värdeförsäkrad vilket innebär att ersättningsnivån följer inflationen; du kan med andra ord vara säker på att få ut lika mycket pengar om något skulle inträffa om 10 år som idag.

Dessa begränsningar har SalusAnsvar barnförsäkring

Om man vistas utanför Norden (max i ett år) ersätts man bara för bestående nedsatt funktionsförmåga.

Vissa sjukdomar ingår inte i KOMBI Barn från SalusAnsvar. Det kan därför vara en idé att teckna tilläggsförsäkringen Familjestöd hos SalusAnsvar som ett komplement till barnförsäkringen. Detta tillägg kan tecknas upp tills barnet fyller 1 år och ger dig ersättning i form av engångsbelopp för de sjukdomar som ej ingår i KOMBI Barn. En hälsoprövning krävs innan Familjestöd kan tecknas och du kan välja mellan 1, 2 eller 3 prisbasbelopp. De sjukdomar som ingår i tilläggsförsäkringen från SalusAnsvar är bland annat DAMP, ADHD, Autism, Aspergers syndrom, sensorineural hörselnedsättning, psykos, anorexi, bulimi samt schizofreni. Tilläggsförsäkringen upphör att gälla om en utbetalning blir aktuell eller när barnet fyller 16 år.