Skandia Barnförsäkring

Detta ingår i försäkringen

Hos Skandia har du möjlighet att välja mellan två olika slags barnförsäkringar; Barnförsäkring Allt i Ett och Barnförsäkring. Oavsett vilken du väljer ingår givetvis skydd som täcker olycksfallsskada och sjukdom.

Barnförsäkringen Allt i Ett

I Barnförsäkring Allt i Ett ingår skydd för alla barn i familjen, medan i Barnförsäkring ingår skydd för ett barn och ger dessutom högre invaliditetsersättning än i Barnförsäkring Allt i Ett.

Barnförsäkringen Allt i Ett hos Skandia gäller tills barnet/barnen fyller 25 år och innebär ersättning för invaliditet (upp till 30 prisbasbelopp där prisbasbeloppet år 2010 var 42 400 kronor), vanprydande ärr, dödsfall, vistelse på sjukhus, läke- och resekostnader, tandskador, merkostnader samt rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader. Hos Skandia ingår även en krisförsäkring för barn som är över 16 år. En fördel med denna försäkring hos Skandia är att de barn som ska försäkras inom familjen inte behöver gå igenom en hälsoprövning innan försäkringen börjar gälla.

Barnförsäkringen hos Skandia gäller tills barnet fyller 30 år och här är ett barn försäkrat, till skillnad från Barnförsäkring Allt i Ett där alla barn i familjen skyddas. I Barnförsäkringen ingår också skydd mot invaliditet men här kan du välja mellan fem olika försäkringsbelopp, liksom skydd mot vanprydande ärr, dödsfall, vistelse på sjukhus, läke- och resekostnader samt tandskador ingår. Barnförsäkringen ger även enggångskostnadsbidrag, periodiskt kostnadsbidrag, ersättning för vård i hemmet, akutvårdsersättning, första hjälpenbidrag samt försörjarrisk.

Om du tecknar denna barnförsäkring hos Skandia har du även möjlighet att teckna tilläggsförsäkringen Dygnet Runt Sköterska som innebär att du dygnet runt kan ringa till en legitimerad sjuksköterska som svarar på dina frågor i händelse av att ditt barn till exempel blir akut sjuk. Dessutom kan du teckna tilläggsförsäkringen Medfödd sjukdom hos Skandia (120 000 kronor vid vårdbidrag) som ger ersättning för ett visst antal medfödda sjukdomar som ditt barn kan ha.

Vid nedsatt arbetsförmåga hos barnet betalas beloppet ut i en klumpsumma om Barnförsäkring Allt i Ett tecknats, medan ersättningen ges ut månadsvis inom Barnförsäkringen.

Varför bör jag teckna denna barnförsäkring?

En fördel hos Skandia är att du kan välja mellan de två ovannämnda barnförsäkringarna beroende på vilka behov just din familj har. Oavsett vilken barnförsäkring du väljer att teckna hos Skandia har ditt barn rätt att teckna en livförsäkring eller olycksfallsförsäkring när barnförsäkringen slutar gälla, utan att en hälsodeklaration krävs.

Dessa begränsningar har Skandias barnförsäkring

Hos Skandia gäller olika villkor för hälsoprövning. För att kunna teckna barnförsäkringen måste ditt barn gå igenom en hälsoprövning, vilket ej krävs vid tecknande av Barnförsäkring Allt i Ett. Hälsoprövningen kan leda till att försäkringen ej gäller som normalt på grund av handikapp eller sjukdomar som barnet har vid tecknandet.