Hur byter jag barnförsäkring?

Att byta barnförsäkring

Det kan finnas flera anledningar till att byta barnförsäkring. Din familj kanske ska flytta utomlands och behöver en barnförsäkring som täcker skador och olycksfall som inträffar utanför Norden, eller så råkar du hitta en barnförsäkring som helt enkelt ger dig högre ersättning. Om ditt barn är friskt brukar det vanligen inte vara några problem att teckna försäkring hos ett annan bolag, det finns dock en del saker du bör tänka på:

Om ditt barn råkat ut för sjukdom eller olycka kan det nämligen innebära problem med att få den nya försäkringen att gälla eftersom en barnförsäkring normalt sett inte gäller för sjukdomar och skador som fanns vid tecknandet av försäkringen.

Det kan därför vara en idé att höra med det nya försäkringsbolaget och göra en hälsoprövning (som vanligen dessutom är obligatorisk vid tecknandet av en barnförsäkring) så att du kan vara säker på att en barnförsäkring hos dem beviljas, innan du säger upp den gamla försäkringen. Du bör även vara medveten om att det kan förekomma karensperioder för barn som är från 6 år gamla och uppåt och som du bör kolla upp med det nya försäkringsbolaget.

Du bör även hålla dig uppdaterad vad gäller försäkringsvillkoren för just din barnförsäkring eftersom dessa kan ändras från år till år, så att du kan göra ett så bra byte av försäkringsbolag som möjligt.