Jämför barnförsäkringar

Jämför barnförsäkring – Att tänka på

Det kan vara svårt att jämföra barnförsäkringar då de flesta liknar varandra. Det som skiljer dem åt är främst det ersättningsbelopp som betalas ut vid eventuella sjukdomar/skador. Dessutom skiljer de sig i vad som ingår i skyddet och andra begränsningar.

Det är en god idé att kolla upp om det försäkringsbolag du tänkt teckna barnförsäkring hos, gör undantag för vissa sjukdomar, när du jämför barnförsäkringar.

Välja barnförsäkring

Då du själv väljer försäkringsbelopp kan du påverka hur stor invaliditetsersättning som betalas ut till dig om något skulle hända ditt barn. Om du jämför barnförsäkringar kan det därför vara en idé att kolla upp de olika nivåerna för ersättning som försäkringsbolaget i fråga erbjuder.

Försäkringsbolag Omdöme Pris Info Till försäkringen
4,4/5 2020 - 3020 kr/år Läs mer Besök Moderna
4,3/5 1920 - 2990 kr/år Läs mer Besök Folksam
4/5 1770 - 3120 kr/år Läs mer Besök Trygg Hansa
3,8/5 1920 - 2990 kr/år Läs mer Besök Nordea
3,3/5 1960 - 2840 kr/år Läs mer Besök Gjensidige
2,4/5 ca 2300 kr/år Läs mer Besök Skandia

I dag finns det flera olika möjligheter till att jämföra barnförsäkring online. Utöver ovan jämförelse av barnförsäkring finns det även möjlighet att hitta sajter som tar fram den bästa barnförsäkringen åt dig. Insplanet är Sveriges ledande jämförelse och förmedlingstjänst inom försäkring till privatpersoner. Klicka på knappen nedan och låt Insplanet jämföra priser och villkor åt dig. De har även en kostnadsfri rådgivning som vägleder dig till rätt barnförsäkring.

Detta bör ingå i er barnförsäkring

Ersättning för både sjukdom och olycksfall.

Ersättning vid medicinsk invaliditet.

Ersättning vid ekonomisk invaliditet.

Ersättning vid långvarig sjukdom.

Dessa typer av ersättningspunkter är bara riktmärken att kika efter då du jämför barnförsäkring. Läs även mer noggrant om olika försäkringsbolags villkor vad gäller barnförsäkring. En del försäkringsbolag höjer exempelvis ersättningen betydligt om invaliditetsgraden är hög. Vid ersättning för ekonomisk invaliditet betalar vissa försäkringsbolag ut en engångssumma medan du hos andra får ersättningen per månad eller år.

Jämför barnförsäkring online

USP

 • Topprankad barnförsäkring fem år i rad av Konsumenterna Försäkringsbyrå
 • Är helt utan självrisk
 • Gäller ända till barnet är 30 år
 • Gäller dygnet runt

Fördelar

 • Ersättning vid medicinsk invaliditet.
 • Ersättning vid ekonomisk invaliditet.
 • 550 kr per dag vid sjukhusvistelse.
 • Kostnader för rehabilitering eller anpassning av bostaden på upp till 220 000 kr.
 • 10 behandlingstillfällen för krishjälp

Kostnad

153–223 kr/mån

Besök modernaforsakringar.se för kostnadsförslag.

Läs mer om Moderna Barnförsäkring

Besök Moderna

USP

 • Höga poäng hos Konsumenternas
 • Tillgång till ”Familjestöd Direkt”
 • Gäller både vid sjukdom och olycksfall
 • 50 % rabatt på första årspremien

Fördelar

 • Ersättning vid medicinsk invaliditet.
 • Ersättning vid ekonomisk invaliditet.
 • 500 kr per dag vid sjukhusvistelse.
 • 500 kr/dag i vårdbidrag.
 • Kristerapi med 10 behandlingstillfällen hos psykolog + 4000 kr i reseutgifter.

Kostnad

Besök folksam.se för kostnadsförslag.

Läs mer om Folksam Barnförsäkring

Besök Folksam

USP

 • Flest försäkrade barn i Sverige
 • Få 30 % rabatt första året
 • Stor trygghet
 • Snabb hjälp

Fördelar

 • Ersättning vid medicinsk invaliditet.
 • Ersättning vid ekonomisk invaliditet.
 • Upp till 9500 kr/månad för i vårdbidrag.
 • Ersättning vid ekonomisk invaliditet 50, 75 eller 100 %)
 • 600 kr per dag vid sjukhusvistelse.
 • Kristerapi med 10 behandlingstillfällen. hos psykolog + betalda reseutgifter.

Kostnad

147–260 kr/mån (30 % rabatt på första året)

Läs mer om Trygg Hansa Barnförsäkring

Besök Trygg Hansa

USP

 • Gäller dygnet runt, året om i hela världen
 • 20 % rabatt på första årets pris
 • Gäller både sjukdom och olycksfall

Fördelar

 • Ersättning vid medicinsk invaliditet.
 • Ersättning vid ekonomisk invaliditet.
 • 600 kr per dag vid sjukhusvistelse.
 • Upp till 150,000 kr vid allvarliga diagnoser.
 • Upp till 320 kr per dag i vårdbidrag.

Kostnad

Besök nordea.se för kostnadsförslag.

Läs mer om Nordea Barnförsäkring

Besök Nordea

USP

 • Topprankad barnförsäkring
 • Skydd 24h/dygnet, från dag 1
 • Täcker sjuk- och olycksfall
 • Unikt Måbra-stöd ingår

Fördelar

 • Ersättning vid medicinsk invaliditet.
 • Ersättning vid ekonomisk invaliditet.
 • Upp till 6000 kr/mån i vårdbidrag.
 • 550 kr/dygn vid sjukhusvistelse.
 • Kristerapi med 10 behandlingstillfällen hos psykolog.

Kostnad

153–223 kr/mån

Läs mer om Gjensidige Barnförsäkring

Besök Gjensidige

USP

 • Gäller för alla barn i familjen
 • Ingen hälsoprövning behövs
 • Ett bra och prisvärt försäkringsskydd
 • Gäller både sjukdom och olycksfall
 • En och samma barnförsäkring oavsett antal barn

Fördelar

 • Ersättning vid medicinsk invaliditet.
 • Ersättning vid ekonomisk invaliditet.
 • Kristerapi med 10 samtal hos psykolog + betalda resekostnader (+50 km)
 • Ersättning vid sjukhusvistelse på 0,5 på prisbasbeloppet

Kostnad

153–223 kr/mån

Besök skandia.se för kostnadsförslag.

Läs mer om Skania Barnförsäkring

Besök Skania