Jämför barnförsäkringar

Vad ska jag tänka på när jag jämför barnförsäkringar?

Det kan vara svårt att jämföra barnförsäkringar eftersom de i princip innebär samma slags skydd. Det som skiljer dem åt handlar oftast om ersättningsbelopp samt hur och var dessa betalas ut. Dessutom skiljer de sig vad gäller vilka sjukdomar som ingår i skyddet och andra begränsningar.

Det kan därför vara en idé att kolla upp om de försäkringsbolag du är intresserad av, gör undantag för vissa sjukdomar som exempelvis finns i släkten och som barnet med viss sannolikhet kan drabbas av när du jämför barnförsäkringar.

Det som alltid bör ingå i en barnförsäkring är ersättning för både sjukdom och olycksfall. Invaliditetsersättning och ersättning vid långvarig sjukdom är bra riktmärken att titta på när du ska jämföra barnförsäkringar. En del försäkringsbolag höjer dessutom ersättningen betydligt om invaliditetsgraden är hög. Vid ersättning för ekonomisk invaliditet betalar vissa försäkringsbolag ut en engångssumma medan du hos andra får ersättningen per månad eller år.

Hur väljer jag barnförsäkring?

Då du själv väljer försäkringsbelopp kan du påverka hur stor invaliditetsersättning som betalas ut till dig om något skulle hända ditt barn. Om du jämför barnförsäkringar kan det därför vara en idé att kolla upp de olika nivåerna för ersättning; de flesta försäkringsbolag erbjuder försäkringar som ger ersättning på mellan 400 000 kronor och 2 000 0000 kronor, där majoriteten väljer försäkringar på runt 1000 000 kronor.

En klar majoritet (ca 90%) av alla medicinska invaliditetsersättningar som ges ut har en invaliditet på under 15%. Detta ger ju en viss riktlinje när du ska jämföra barnförsäkringar och deras olika ersättningsnivåer.