Nordea Barnförsäkring

Vad ingår i barnförsäkringen från Nordea

Nordea erbjuder, i samarbete med Moderna Trygghetsförsäkringar, försäkringen Sjuk- och Olycksfall barn som ger ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet, olycksfall och sjukdom, dödsfall, behandlings- och resekostnader, tandskador samt för merkostnader (exempelvis om barnets bostad behöver handikappanpassas). Dessutom ingår ersättning för sjukhusvistelse (upp till 425 kronor per dygn) samt för vård i hemmet (upp till 240 kronor per dygn och om vårdbidrag beviljats av Försäkringskassan), liksom ersättning för skadade tillhörigheter vid olycka eller sjukdom som exempelvis glasögon, klocka och kläder. Ersättning för fortsatta rehabiliteringskostnader ingår även i Sjuk- och Olycksfall barn hos Nordea.

Utökat Barnskydd

Tilläggsförsäkringen Utökat Barnskydd ingår även utan extra kostnad när du tecknar barnförsäkring hos Nordea. Utökat Barnskydd innebär att du premiebefrias om en av barnets vårdnadshavare dör, samt ger dig utökad ersättning vid olycksfall samt förhöjd invaliditetsgrad vid olycka.

Du kan teckna barnförsäkringen hos Nordea fram tills barnet fyller 16 år och gäller tills det fyller 25 år. Du kan dock köpa barnförsäkringen fram till barnet fyller 25 år om den tecknas som en direkt fortsättning på en motsvarande försäkring hos ett annat bolag.

Priset du betalar för barnförsäkringen hos Nordea beror på flera olika faktorer (nivån i Nordeas födelseprogram, barnets ålder och försäkringsbelopp för medicinsk/ekonomisk invaliditet samt vilken betalningsperiod du väljer).

Därför bör du teckna denna barnförsäkring

Som nämnts ovan ingår en tilläggsförsäkring, Utökat Barnskydd, när du tecknar barnförsäkrings hos Nordea. Detta tillägg ingår utan extra kostnad i barnförsäkringen och innebär en större ersättning vid sjukdom eller olycka som ger en medicinsk invaliditet med minst 25 %. Dessutom ingår så kallad direkthjälp med upp till 100 000 kronor i ersättning vid händelse av en allvarlig sjukdom eller brännskada som ditt barn råkar ut för.

Finns det några begränsningar med denna försäkring?

Om du tecknar barnförsäkringen hos Nordea efter att barnet fyllt 10 år gäller vissa begränsningar i form av en karensperiod på två år för vissa sjukdomar så som anorexi och psykiska sjukdomar. Denna begränsning gäller dock inte om försäkringen tecknats som en direkt fortsättning på motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag. Försäkringen gäller dygnet runt i hela Norden samt i EU. Om ni vistas utanför EU eller Norden gäller skyddet i högst ett år.

Det finns vissa begränsningar vad gäller skador som inte täcks av försäkringen hos Nordea. Dessa innefattar bland annat påföljder av olyckor som förvärrats på grund av sjukdom/handikapp som barnet redan hade när olyckan inträffade, skador som skett under påverkan av mediciner, eller under utövning av professionell sport eller under krig.