Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring kommer väl till hands om din barnförsäkring saknar vissa delar eller inte täcker vissa skyddspunkter som du önskar ska finnas. I de lägena kan du se dig omkring och teckna en olycksfallsförsäkring som komplement till din barnförsäkring.

Vad är olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är en sådan försäkring som kan ge ersättning då du drabbas av olycksfallsskada. Vad som räknas som en olycksfallsskada är bland annat kroppsskador efter händelser som skett plötsligt och oförberett. Olycksfallsförsäkringar är även viktigt för skador som blivit bestående på grund av en olycka där möjligheten till ersättning då är stor.

WaterCircles är ett sådant försäkringsbolag som erbjuder prisvärd olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt i hela världen och ger dig ett fantastiskt skydd när olyckan väl är framme. En olycksfallsförsäkring genom WaterCircles är ett säkert och billigt sätt att spara pengar när olyckan sker. Klicka dig in på watercircles.se för att läsa mer om deras olycksfallsförsäkring.

Vad är olycksfall?

Ett olycksfall är enligt försäkringarna en sådan händelse som resulterar i en kroppsskada och har uppstått plötsligen och ofrivilligt. För att en olycka ska räknas som ett olycksfall krävs det även att det är orsakat av en yttre händelse, det vill säga en yttre påverkan så som exempelvis våld. Försäkringsbolagen lägger stor vikt vid dessa fyra kriterier.

Vad täcker olycksfallsförsäkring?

Innan du tecknar en olycksfallsförsäkring är det viktigt att du noga läser om de olika villkor som följer försäkringen i fråga. Detta då olycksfallsförsäkringar skiljer sig beroende på vilket försäkringsbolag du har valt.

Olycksfallsförsäkring - Innehåll

Generellt täcker en olycksfallsförsäkring bland annat:

Vårdkostnader

Ersättning för ärrskada

Ersättning för benbrott

Dödsfallsersättning

Ersättning för bestående skador (medicinsk invaliditet)

Ersättning vid ekonomisk invaliditet

Vad kostar olycksfallsförsäkring?

Kostnaden för olycksfallsförsäkringar varierar beroende på försäkringsbolag och innehåll. De flesta olycksfallsförsäkringarna har en kostnad på ca 50–150 kr per månad. Ju högre premiekostnaden är, desto bättre möjligheter har du till ersättning och höga ersättningsbelopp. Läs mer på varje enskilt försäkringsbolags hemsida för att få ett kostnadsförslag för att teckna en olycksfallsförsäkring hos just det försäkringsbolaget.