Försäkringsbolag

Följande försäkringsbolag har vi granskat. Vi har jämfört dessa bolag för att vägleda och hjälpa dig att hitta rätt barnförsäkring. Om ni saknar ett försäkringsbolag, skicka då gärna ett meddelande till oss via kontaktformuläret.

Trygg-Hansa

Trygg-HansaTrygg-Hansa erbjuder dig att teckna en barnförsäkring som ger ersättning vid sjukdom, olycksfall samt dödsfall. Ersättning ges för nedsatt funktions- och arbetsförmåga, sjukhusvistelse, ärr, läke- och resekostnader, merkostnader m.m.

Folksam

FolksamHos Folksam kan du teckna flera försäkringar. Deras barn och ungdomsförsäkring ger dig ersättning vid invaliditet, krisbehandling, ersättning för ärr m.m. Kan tecknas för barn upp till 16 år och gäller fram till 25 år.

Länsförsäkringar

LänsförsäkringarBestår av 23 lokala försäkringsbolag som erbjuder förutom barnförsäkring även livförsäkring. Barnförsäkringen hos Länsförsäkringar ger dig ersättning för vård i hemmet, ärr och invaliditet vid sjukdom och olycksfall. Kan tecknas för barn som inte fyllt i 18 år.

If Försäkringar

If försäkringBarnförsäkringen hos If ger dig ersättning vid olycksfall eller sjukdom som gör barnet invalid. Det går också att få ersättning för läkarbesök, tandvård, resor och medicin. Denna försäkring kan köpas för barn som inte fyllt 15 år, den gäller fram till 25 års ålder.

Skandia

SkandiaSkandias Barnförsäkring gäller personer upp till 30 års ålder, men ger endast skydd för ett barn. Om du tecknar Skandia Barnförsäkring Allt i Ett, då gäller den personer upp till 25 år samt alla barn i familjen.

Nordea

NordeaNordea erbjuder en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn som ger ersättning vid medicinskt invaliditet, ersättning vid sjukhusvistelse (425 kr/dygn) och för direkthjälp vid svåra sjukdomar. Med Nordeas barnförsäkring betalar du ingen självrisk.

SalusAnsvar

SalusAnsvarErbjuder barn- och gravidförsäkringar. Det går att teckna extra skydd som tillval: Familjestöd.

Gjensidige Försäkring

Gjensidige försäkringEtt försäkringsbolag där du kan teckna en barnförsäkring som täcker sjukdom, olycksfall och stöd.

Moderna Försäkringar

Moderna försäkringarFörsäkrar ditt barn med en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det ingår utökad skydd kostnadsfritt för medicinskt och ekonomiskt invaliditet.

Euro Accident

Euro AccidentBarn- och ungdomsförsäkring upp till 25 år. Ger dig ersättning för sjukdom och olycksfallsskador vid invaliditet, vård, läkekostnader, resekostnader, rehabilitering m.m.

Ace Försäkringar

Ace försäkringarErbjuder en olycksfallsförsäkring för barn som ger ersättning vid t.ex. tandskador, cancerdiagnos, sjukhusvistelse, kosmetisk operation m.m.