Skandia barnförsäkring

Skandia barnförsäkring – Villkor

Här nedan kan du läsa mer om Skandias barnförsäkring och vad som ingår:

Skandia barnförsäkring - Fördelar

Barn som ska försäkras inom familjen behöver inte gå igenom en hälsoprövning innan försäkringen börjar gälla

Försäkringen gäller för alla barn i familjen, oavsett antal barn, såvida inget annat har avtalats

Barnförsäkring gäller till dess att barnet/barnen fyller 25 år

Skandia barnförsäkring gäller i hela Norden

Vad ingår inte i Skandia barnförsäkring?

Ersättning för funktionsnedsättning, sjukdom, kroppsfel eller dylikt som uppstått innan dess att Skandia barnförsäkring tecknades

Ersättning för medfödda åkommor

Ersättning för följande sjukdomar och tillstånd:

ADHD, ADD och dylikt

Dyslexi

Autism, Aspergers, Tourettes och dylikt

Psykomotorisk utvecklingsförsening/-störning

Skandias barnförsäkring går endast att tecka då du har ett Allt i Ett-konto hos Skandia

Skandia barnförsäkring – Begränsningar

Med Skandia barnförsäkring följer en rad olika begränsningar som kan vara bra att ha koll på. Några av dessa är bland annat:

  • Skandia barnförsäkring gäller vid vistelse i Norden
  • Skandia barnförsäkring har begränsningar eller gäller ej vid vistelse utanför Norden i längre än 1 år
  • Skandia barnförsäkring har begränsningar eller gäller ej vid krig eller krigsliknande förhållanden
  • Skandia barnförsäkring har begränsningar eller gäller ej vid grov vårdslöshet av försäkringstagaren
  • Skandia barnförsäkring har begränsningar eller gäller ej vid force majeure