Moderna Försäkringar barnförsäkring

Moderna Försäkringar – Villkor Barnförsäkring

Moderna Försäkringar barnförsäkring finns i tre nivåer. De kallas för Grundskydd, Medium och Large och innefattar alla olika försäkringsalternativ. Moderna Försäkringar barnförsäkring gäller dygnet runt, är utan självrisk och gäller fram till det att ditt barn är 30 år.

Moderna Försäkringar barnförsäkring består av sjuk- och olycksfallsförsäkring och innefattar även:

Moderna försäkring innehåller:

Medicinsk och ekonomisk invaliditet

Dödsfall (Engångsersättning på 50 000 kr)

Kostnader för tandskador

Ersättning för ärrskada

Kostnader för tandskador

Direkthjälp vid sjukdom

Resekostnader för behandling

Kostnader för rehabilitering och hjälpmedel

Kostnader för sjukhusvistelse

Akut sjukvård

Vårdersättning

Sjukersättning

Krishjälp

Ersättning för vård i hemmet

Ersättning för skada av kläder, klocka, glasögon etc.

Barnförsäkringen gäller inte för följande:

Vid symtom innan försäkringen trätt i kraft

Vid uppsåt

Vid brottslig gärning

Vid professionellt utövande av sport

Vid skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat

Under en pandemi

Under krig och krigsliknande tillstånd

Vid terroristhandling

Vid atomskador

Vad ingår inte i Moderna Försäkringar barnförsäkring?

Försäkringen gäller inte för vissa typer av sjukdomar (till exempel ADHD, Autism). För barnförsäkring Large kan viss ersättning dock komma att utbetalas

Barnförsäkringen ersätter inte följder av olycksfallsskada som inträffat före den dag barnförsäkringens tecknades eller för sjukdomar som visat symtom innan försäkringen började gälla.

Beroende på vilken typ av barnförsäkring du tecknat hos Moderna Försäkringar så täcker din försäkring olika typer av skador och ger olika ersättningsbelopp. Besök Moderna Försäkringar för att läsa mer om vad som ingår och ej i deras barnförsäkring.